ฟิล์มยืดพันพาเลท

  • Model

ถนอมสินค้า โดย SPP

ฟิล์มยืดพันพาเลท (Stretch Film)

มีขนาดและความหนามาตรฐานดังนี้

  ความหนา 15MC  กว้าง 50 ซม.     ลังละ 6 ม้วน 

  ความหนา 17MC  กว้าง 50 ซม.     ลังละ 6 ม้วน

  ความหนา 20MC  กว้าง 50 ซม.     ลังละ 6 ม้วน

ความหนาอื่นๆ หน้ากว้างอื่นๆสามารถสั่งทำได้คะ