ถุงPPพับข้าง ใส/ลาย

ถุงPPพับข้าง ใส่คุกกิ้ ขนมต่างๆ

มีขนาดดังนี้      ใส                              ลายลูกไม้

                 4.5x6                             4.5x7

                 4.5x7                             5x8

                 5x6                               6x9

                 5x7                               7x11

                 5x8                              8x12

                6x9                                

                7x11                            

                8x12                            

                9x14                           

                10x15

                12x20 

หมายเหตุ ขนาดสีแดงจะมีราคาแพงกว่าขนาดอื่นๆ