ถุงหิ้ว HD 100ใบ ตราปู

ถุงHDบรรจุ 100ใบเต็ม

มีขนาดดังนี้  บรรจุห่อละ100ใบ 1มัดมี 10ห่อ

                                   

              6x11

              6x14

              7x15

              8x16

              9x18

              12x20

              12x26