ถุงแฟชั่น หูเจาะ

ถุงแฟชั่น หูเจาะกลาง

มี2แบบ 1.แบบทึบพิมพ์ลาย เนื้อ HD  

2. แบบใสพิมพ์ลาย เนื้อPP                                       

มีขนาดดังนี้

6x9

8x12

10x16

12x18

มีลายมาใหม่ตลอดจ้า