ถุงแก้วOPP

ถุงแก้ว (OPP)

มีทุกขนาดที่ท่านต้อง ซึ่งทางเราสามารถผลิตตามขนาดที่ลูกค้าต้องการได้ทั้งหมด

มีทั้งแบบ

1.ปากตรง   ราคาคิดเป็นกิโล

ขนาดหน้ากว้าง 1.5"-2.5"  ราคา โปรดสอบถาม

ขนาดหน้ากว้าง 3"ชึ่นไป    ราคา โปรดสอบถาม

2.มีฝากาว  ราคาคิดเป็นกิโล

ขนาดหน้ากว้าง 1.5"-2.5"   ราคา โปรดสอบถาม

ขนาดหน้ากว้าง 3"ชึ่นไป   ราคา โปรดสอบถาม

3.มีฝากาว+มีรูแขวน   ราคาคิดเป็นใบตามขนาด (โปรดสอบถาม)

ขนาดของสินค้าที่มีในสต็อค ณ ปัจจุบัน (Updated 15/6/14)

แบบปากตรง                                            แบบมีฝากาว                                   แบบมีฝากาว+รูแขวน

1.5"x2.5"                                        5.5"x7+2" ฝากาว                                5"x10"+2.5"ฝากาว+1"(หัวไม่เจาะ)

1.5"x5"                                           4"x9"+1" ฝากาว 

2"x3"                                              3.5"x5"+1.5" ฝากาว

2"x3.5"                                            2"x15" + 2" ฝากาว 

2"x9"   (940ใบ/กก)                            1.5"x9"+ 1" ฝากาว

2"x10"                                             4.5"x7"+2" ฝากาว

2.5"x3.5"                                    6"x7"+2"ฝากาว

2.5"x4"   

2.5"x5"  

2.5"x6"

2.5"x12"

2.5"x14"

3"x4"

3"x5"

3"x10"

3"x15"

3"x18"

3.5"x5.5"

3.5"x7"

3.5"x8"

3.5"x10" 

3.5x12" 

4"x6"

4"x7" 500ใบ/กก

4"x8"

4"x9"

4"x10" (400ใบ/กก)

4"x15"

4.5"x5"

4.5"x6"

4.5"x7"

4.5"x8"  

5"X7"

5"x8"

5"x9"  (380ใบ/กก)

5"x10"   

5.5"x10"

5.5"x12"

5.5"x18"

6"x8"

6"x9"

6"x10"  (280ใบ/กก)

6"x12"

6.5"x12"

6.5"x14"

6.5"x16"

6.5"x18"

7"x10"  

7"x11"

7"x12"

7"x14"

7.5"x11"

7.5"x12"

7.5"x16"

8"x10"

8"x12"

9"x10"

9"x11"

9"x14" (140ใบ/กก)

10.5"x15"

11"x17"

12"x16"

12"X18"