ถุงเย็น (PE) บาง 0.08mc

ถุงเย็น (PE)  ใช้ใส่ของเย็น มีลักษณะบาง เหนียว 

มีขนาดดังนี้  

5x8  6x9  7x11  8x12   9x14  10x15   12x18  20x30

ขนาดอื่นๆสามารถสั่งตัดได้ตามความต้องการ