ถุงหูหิ้วเย็น (PE)

ถุงหูหิ้วเย็น (PE) เป็นถุงไฮโซที่มีลักษณะบางเหนียวและใส

มีขนาดดังนี้

6x11 (214ใบ/กก)  

6x14  (168ใบ/กก)

8x16  (120ใบ/กก)

9x18  (95ใบ/กก)

12x20  (66ใบ/กก)

14x24  (46ใบ/กก)

15x22  (46ใบ/กก)

18x25  (32ใบ/กก) 

หมายเหตุ ขนาดสีแดงจะมีราคาแพงกว่าขนาดอื่นๆ

ขนาดอื่นๆสามารถสั่งตัดได้ตามความต้องการ