ถุงหูหิ้วหนา 1/2 กก ตราม้าบิน"ม้าชมพู"

ถุงหิ้วหนาตราม้าบิน

แพค 1/2 กก

กสละ 30กก

มีขนาดดังนี้

6x11

6x14

7x18

8x16

9x18

12x20

12x26