ถุงหูหิ้วร้อน (PP)-ถุงไฮโซ

ถุงหูหิ้ว (ไฮโซ) เนื้อ PP--มีลักษณใสกริ๊ง ใสสินค้าแล้วไฮโซ

มีขนาด ดังนี้

6x11  (305ใบ/กก)

6x14  (240ใบ/กก)

8x16  (138ใบ/กก)

9x18  (108ใบ/กก)

12x20 (75ใบ/กก)

ขนาดอื่นๆสามารถสั่งตัดได้ตามต้องการ