ถุงหิ้วHD 110ใบ ตราม้าบิน

ถุงหิ้ว100ใบ ตราม้าบิน

มีขนาดดังนี้

5x9 (0.6kg)  40มัด/กส.

6x11 (1kg)   24มัด/กส

6x14 (1.3kg) 20มัด/กส

7x15 (1.8kg) 14มัด/กส

8x16  (2kg) 12มัด/กส

9x18 (3kg)  9มัด/กส

12x20  (5Kg)  6มัด/กส

พิเศษ ขนาดขายดี 6x11,6x14,8x16

มี110ใบต่อแพค