ถุงหิ้วHDตราส้ม

ถุงหิ้วHD ตราส้ม

สินค้า แพคเป็น มัด มัดละ 10 แพค

มีขนาดดังนี้

6x11

6x14

7x15

8x16

9x18

12x20