ถุงหิ้วบาง 1/2กก ตราม้าบิน "ม้าเขียว"

ถุงหิ้วบางตราม้าบิน

แพค 1/2 กก

กสละ 30กก

มีขนาดดังนี้

6x11

6x14

7x15

8x16

9x18

12x20

12x26

15x30