ถุงหิ้วบางแบบยาว ขนาด 6"x27" แพค 1 กก

ถุงหิ้วบางแบบยาว  ขนาด6"x27"  

ใส่สินค้า ม้วนกระดาษยาวๆๆ  ใส่กระบอกงาน ใส่สินค้ายาวๆๆได้เลยคะ


สินค้าแพคละ 1 กก มีประมาณ 150 ใบ คะ

 

สั่งเลย มีสตอกตลอดคะ

 

 

ขนาดอื่นๆๆๆสามารถสัง่ทำได้คะ มีจำนวนขั่นต่ำ ตามกำหนด

สอบถามได้เลย คลิกที่นี่