ความต่างของถุงร้อนกับถุงเย็น

โพสต์โดย Spp packaging, 24 พ.ค. 2013

"ถุงร้อน" กับ "ถุงเย็น" แตกต่างกันอย่างไร และนำไปใช้ใส่อะไร ?

        ถุงพลาสติกนั้นเริ่มถูกนำมาใช้ในประเทศไทยเราอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเมื่อ 20 ปีที่ผ่านมานี่เอง โดยในช้วงแรกนั้นถุงพลาสติกที่ใช้กันจะเป็นประเภท "ถุงเย็น" ซึ่งทำจากโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDPE) มีลักษณะค่อนข้างใส นิ่มและยืดหยุ่นได้ สามารถใช้บรรจุของเพื่อแช่แข็งได้ที่อุณหภูมิต่ำถึง -70 องศาเซลเซียส แต่ "ถุงเย็น" นี้ไม่เหมาะที่จะใช้บรรจุพวกไขมันหรือน้ำมันต่าง ๆ ทำให้ในช่วงต่อมาจึงมีการคิดผลิต "ถุงร้อน" ขึ้นมาซื่งผลิตจากโพลิโพพิลีน (PP) มีลักษณะใสกว่าถุงเย็น ไม่ยือหยุ่น ถุงประเภทนี้สามารถใช้บรรจุพวกไขมันได้ดี รวมทั้งสามารถใช้บรรจุของร้อนได้ถึงจุดน้ำเดือด แต่ว่าใช้บรรจุของเย็นได้ที่อุณหภูมิต่ำสุดเพียง 0 องศาเซลเซียสเท่านั้น